En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

Proposition 2018/19:66

Regeringens proposition 2018/19:66

En modernare och mer ändamålsenlig prövning

Prop.

av hyres- och arrendeärenden

2018/19:66

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2019

Stefan Löfven

Peter Hultqvist (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen gör regeringen bedömningen att organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister inte bör förändras, utan att hyres- och arrendenämnderna ska finnas kvar. De ska även fortsättningsvis vara förvaltningsmyndigheter och bl.a. medla i och pröva hyres- och arrendetvister.

För att skapa en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden och mål föreslår regeringen vissa lagändringar. Förslagen innebär bl.a. att

•modern
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-03-12 Bordlagd: 2019-03-12 Hänvisad: 2019-03-13 Motionstid slutar: 2019-03-27
Förslagspunkter (6)