En ny betygsskala

Proposition 2008/09:66

2008/09:66

   
   

(Utbildningsdepartementet)

   
     
     
     
       
       
     
       
       
       
       
     
   
       
   
     
     

betygstillfällen.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

arbete.

betygssteg.

användas.

underlag.

kommunala

godkänt.

begäran.

detta

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Landsting

i

förutsättningar.

     

ning.

     

kursplaner.

     
   
   
   
   
   
   
   

(Ds

   
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-11-13 Bordläggning: 2008-11-13 Hänvisning: 2008-11-14 Motionstid slutar: 2008-11-28
Förslagspunkter (1)