En ny kategori av taxitrafik

Proposition 2017/18:239

En ny kategori av taxitrafik

Regeringens proposition 2017/18:239

En ny kategori av taxitrafik

Prop.

2017/18:239

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2018

Stefan Löfven

Tomas Eneroth

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås lagändringar för att införa en ny kategori av taxitrafik. Den nya kategorin ska vara befriad från krav på taxameter men ska i gengäld vara skyldig att ansluta taxifordonen till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik och att förse fordonen med en särskild utrustning för taxifordon. Beställningscentralen ska ta emot och fördela beställningar av köruppdrag till de innehavare av taxitrafiktillstånd som anslutit fordon till centralen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-12 Bordlagd: 2018-04-12 Hänvisad: 2018-04-13 Motionstid slutar: 2018-04-27
Förslagspunkter (4)