En ny lag om företagshemligheter

Proposition 2017/18:200

En ny lag om företagshemligheter

Regeringens proposition 2017/18:200

En ny lag om företagshemligheter

Prop.

2017/18:200

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att skyddet för företagshemligheter stärks. Genom förslagen genomförs ett nytt
EU-direktiv.

Skyddet för företagshemligheter stärker företagens konkurrenskraft och ger bättre förutsättningar för innovation och ett kunskapsbaserat före- tagande.

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om företagshemligheter. Till nyheterna hör att

•fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas

•den som angriper en företagshemlighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-26 Bordlagd: 2018-03-26 Hänvisad: 2018-03-27 Motionstid slutar: 2018-04-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)