En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

Proposition 1993/94:214

Regeringens proposition

1993/94:214

En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

Prop.

1993/94:214

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 mars 1994

Bengt Westerberg

Görel Thurdin

(Miljö- och naturresursdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en ny organisation för fastighets-

bildning, fastighetsregistrering, fastighetsdataverksamhet samt produktion av

kartor och annan landskapsinformation m.m.Förslaget innebär att Centralnämnden

för fastighetsdata och Lantmäteriverket förs samman till en ny central

myndighet. Överlantmätar-, fastighetsbildnings- och fastig-

hetsregistermyndigheter sammanförs till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-31 Bordläggning: 1994-03-31 Hänvisning: 1994-04-11 Motionstid slutar: 1994-04-19
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (16)