En ny paketreselag - ett starkare resenärsskydd

Proposition 2017/18:225

En ny paketreselag - ett starkare resenärsskydd

Regeringens proposition 2017/18:225

En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd Prop. 2017/18:225

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 april 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar förslag för att stärka skyddet för resenärer och främja en välfungerande resemarknad.

Många resenärer bokar numera sina resor på internet, och många rese- företag erbjuder möjligheter för resenärer att på ett annat sätt än tidigare skräddarsy resor. Utvecklingen har medfört att vissa resor inte omfattas av det regelverk som gäller för paketresor i dag. I propositionen föreslås därför en ny paketreselag som är anpassad till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-19 Bordlagd: 2018-04-19 Hänvisad: 2018-04-20 Motionstid slutar: 2018-05-04
Förslagspunkter (6)