En ny tidbegränsad vapenamnesti

Proposition 2012/13:38

Regeringens proposition 2012/13:38

En ny tidsbegränsad vapenamnesti

Prop.

2012/13:38

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 november 2012

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det har genomförts två tidsbegränsade vapenamnestier i Sverige. Den första genomfördes 1993
(juli–september)
och den andra 2007 (mars– maj), båda med gott resultat. I propositionen föreslås att en ny tidsbegränsad vapenamnesti införs. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället.

Den föreslagna vapenamnestin innebär att den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar för innehavet om han eller hon frivilligt lämnar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-11-05 Bordläggning: 2012-11-06 Hänvisning: 2012-11-07 Motionstid slutar: 2012-11-21
Förslagspunkter (1)