En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

Proposition 2018/19:133

Regeringens proposition 2018/19:133

En riktålder för höjda pensioner och följsamhet

Prop.

till ett längre liv

2018/19:133

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2019

Stefan Löfven

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det i socialförsäkringsbalken ska införas ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder för pension. Avsikten är att riktåldern på sikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem och fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut. Vidare föreslås att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas ska höjas från 61 till 62 år.

I propositionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-05-28 Bordlagd: 2019-05-28 Hänvisad: 2019-05-29 Motionstid slutar: 2019-06-18
Förslagspunkter (2)