En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap

Proposition 2015/16:198

Regeringens proposition 2015/16:198

En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap Prop. 2015/16:198

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 augusti 2016

Stefan Löfven

Helene Hellmark Knutsson

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

Ändringarna innebär att en utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser, vilket betyder att anordnaren måste ha såväl praktiska förutsättningar som egen kunskap om yrkesområdet för att få anordna en yrkeshögskoleutbildning. Utbildning inom yrkeshögskolan ska även få anordnas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-08-30 Bordlagd: 2016-09-01 Hänvisad: 2016-09-08 Motionstid slutar: 2016-09-28
Förslagspunkter (1)