En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178

En tydligare lag om kommunernas

Prop.

bostadsförsörjningsansvar

2012/13:178

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Stefan Attefall

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ändringar görs i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, förkortad BFL.

Ändringarna innebär att innehållet i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras. Nytt är att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Genom detta införs ett regionalt perspektiv i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-26 Bordläggning: 2013-06-27 Hänvisning: 2013-06-28 Motionstid slutar: 2013-10-02
Förslagspunkter (2)