Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Proposition 2014/15:116

Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Regeringens proposition 2014/15:116

Erkännande och uppföljning av beslut om

Prop.

övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

2014/15:116

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 april 2015

Stefan Löfven

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att en person som är misstänkt för brott i Sverige ska kunna stå under övervakning i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist i stället för att vara häktad här. På motsvarande sätt ska en misstänkt person med hemvist i Sverige kunna bli föremål för över- vakning här när brottsutredningen pågår i en annan medlemsstat. Syftet med regleringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-04-29 Bordlagd: 2015-04-29 Hänvisad: 2015-05-05 Motionstid slutar: 2015-05-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)