Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen

Proposition 2012/13:156

Regeringens proposition 2012/13:156

Erkännande och verkställighet av utevarodomar

Prop.

inom Europeiska unionen

2012/13:156

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till lagändringar som krävs för att genomföra delar av rambeslutet om verkställighet av utevarodomar. Med begreppet utevarodom avses att beskriva att personen i fråga inte var personligen närvarande vid den förhandling som resulterade i den dom eller det beslut som är föremål för verkställighet. Rambeslutet syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet samt att förenkla och effektivisera det rättsliga samarbetet.

Rambeslutet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-05-29 Bordläggning: 2013-05-29 Hänvisning: 2013-05-30 Motionstid slutar: 2013-06-13
Förslagspunkter (3)