Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m.

Proposition 2008/09:64

2008/09:64

ing.

läkarvårdsersättning

ersättning

eller

härmed

ning,

framgå

överlåtas,

samverkansavtalet,

samverkansavtal,

nalitet.

lag.

detta

lag.

enskilda

läkare.

klinisk

läkare.

styckethöjning.

motiverade

procent.

motiverade

gärderna

antalet

ersättning.

till

lydelsen.

sjukgymnastik

samhet.

ning,

framgå

överlåtas,

samverkansavtalet,

samverkansavtal,

nalitet.

stycket.

ningsetablering.

lag.

ersättningen.

ersättning.

gymnastikersättningen.

nastikersättning.

belopp.

svarande

besök.

procent.

motiverade

enskild

och

sjukgymnastik.

2007

tjänster)

ning)

sjukvårdstjänster
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-11-14 Bordläggning: 2008-11-17 Hänvisning: 2008-11-18 Motionstid slutar: 2008-12-02
Förslagspunkter (1)