Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

Proposition 2017/18:244

Regeringens proposition 2017/18:244

Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta

Prop.

försäkringskrav för reaktorinnehavare

2017/18:244

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2018

Stefan Löfven

Karolina Skog

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

En energipolitisk överenskommelse har träffats mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Enligt en av punkterna i överenskommelsen ska ansvaret vid radiologiska olyckor utökas till 1 200 miljoner euro i enlighet med riksdagsbeslut som antagits efter förslag i betänkande 2009/10:CU29.

I propositionen föreslås ändringar i atomansvarighetslagen (1968:45) för att uppfylla den delen av överenskommelsen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-12 Bordlagd: 2018-04-12 Hänvisad: 2018-04-13 Motionstid slutar: 2018-04-27