Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin Prop. 2000/01:49

Proposition 2000/01:49

Regeringens proposition

2000/01:49

Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta
omstrukturering och drift av den europeiska
försvarsindustrin

Prop.

2000/01:49

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 januari 2001

Mona Sahlin

Björn von Sydow

(F örs varsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett ramavtal
mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.
Avtalet avser åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den
europeiska försvarsindustrin.

Innehållsförteckning

Prop. 2000/01:49

1    Förslag till riksdagsbeslut..................................................................3

2   Ärendet och dess beredning...............................................................4

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-01-24 Bordläggning: 2001-01-24 Hänvisning: 2001-01-25 Motionstid slutar: 2001-02-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (6)