Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Proposition 2017/18:247

Regeringens proposition 2017/18:247

Ett tryggt och mer hållbart

Prop.

premiepensionssystem

2017/18:247

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 april 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas i huvudsak förslag som syftar till att skapa ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Förslagen innebär i huvudsak att

–Pensionsmyndighetens uppdrag som försäkringsgivare på premiepensionsområdet klargörs

–Pensionsmyndighetens avtal med fondförvaltarna (fondavtal) ska minst innehålla vissa villkor

–fondförvaltare ska ansöka om att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten

–fondförvaltare ska uppfylla vissa krav för att få ingå fondavtal

–Pensionsmyndighetens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-04-26 Bordlagd: 2018-04-26 Hänvisad: 2018-04-27 Motionstid slutar: 2018-05-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)