Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

Proposition 2011/12:159

Regeringens proposition 2011/12:159

Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

Prop.

2011/12:159

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 juni 2012

Carl Bildt

Erik Ullenhag

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Förslagen innebär att skyddet mot diskriminering på grund av ålder utvidgas till att omfatta fler samhällsområden. Diskriminering på grund av ålder föreslås vara förbjuden inom samhällsområdena varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.

Vissa undantag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-06-13 Bordläggning: 2012-06-13 Hänvisning: 2012-06-14 Motionstid slutar: 2012-09-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)