EU-miljömärket

Proposition 2012/13:179

Regeringens proposition 2012/13:179

EU-miljömärket

Prop.

2012/13:179

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Birgitta Ohlsson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om
EU-miljömärket
som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett
EU-miljömärke.

EU-förordningen
ersätter en tidigare
EU-förordning
om miljömärkning.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om att regeringen får utse det eller de behöriga organ som för svensk del prövar ansökningar om tilldelning av
EU-miljömärket
och villkoren för att använda detta samt utför marknadsövervakning och kontroll
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-26 Bordläggning: 2013-06-27 Hänvisning: 2013-06-28 Motionstid slutar: 2013-10-02
Förslagspunkter (1)