Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål - tillträde till det andra tilläggsprotokollet

Proposition 2012/13:170

Regeringens proposition 2012/13:170

Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig

Prop.

hjälp i brottmål – tillträde till det andra tilläggs-

2012/13:170

protokollet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna det andra tilläggs-

protokollet till Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i

brottmål. Vidare föreslås den lagstiftning som krävs för att Sverige ska

uppfylla åtagandena i tilläggsprotokollet.

Tilläggsprotokollet innebär en vidareutveckling av Europarådskonven-

tionens befintliga former av rättslig hjälp och ett införande av vissa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-11 Bordläggning: 2013-06-12 Hänvisning: 2013-06-13 Motionstid slutar: 2013-09-25
Förslagspunkter (8)