Europeisk skyddsorder

Proposition 2014/15:139

Regeringens proposition 2014/15:139

Europeisk skyddsorder

Prop.

2014/15:139

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 juni 2015

Margot Wallström

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom en ny lag om europeisk skyddsorder föreslås regler som stärker skyddsbehövandes ställning. I propositionen föreslås att kontaktförbudsliknande skyddsåtgärder som har meddelats i en medlemsstat i EU ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, om den skyddsbehövande beger sig till den staten. Förslaget är ett led i att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern, som bygger på ett initiativ från bl.a. Sverige. Den föreslagna lagen bidrar till den fria rörligheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-07-01 Bordlagd: 2015-08-27 Hänvisad: 2015-09-03 Motionstid slutar: 2015-09-30
Förslagspunkter (4)