Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Proposition 2017/18:252

Regeringens proposition 2017/18:252

Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet

Prop.

till uppehållstillstånd

2017/18:252

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 april 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Det föreslås att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om

•utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare,

•det för utlänningen har, eller borde ha, anvisats en kommun som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-19 Bordlagd: 2018-04-19 Hänvisad: 2018-04-20 Motionstid slutar: 2018-05-04
Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (7)