Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

Proposition 2020/21:4

Regeringens proposition 2020/21:4

Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och

Prop.

förstärkta stöd och ersättningar med anledning

2020/21:4

av coronaviruset

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 september 2020

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare ändringar i statens budget för 2020 för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av sjukdomen
covid-19.

Regeringen avser att besluta om en utökning av omställningsstödet till företag på så sätt att även maj, juni och juli 2020 blir stödberättigade månader. Stödet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen. Propositionen innehåller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-09-10 Bordlagd: 2020-09-10 Hänvisad: 2020-09-11 Motionstid slutar: 2020-09-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.