Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

Proposition 2015/16:173

Regeringens proposition 2015/16:173

Fjärrundervisning och entreprenad

Prop.

– nya möjligheter för undervisning

2015/16:173

och studiehandledning på modersmål

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 2016

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800).

I propositionen föreslås att inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska uppgifter som avser modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål få överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. Även uppgifter som avser fjärrundervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmål ska få överlämnas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-04-28 Bordlagd: 2016-04-28 Hänvisad: 2016-04-29 Motionstid slutar: 2016-05-13