flor till Riksdagens Skrifvelse 1895, N:o 100

Proposition 1895:riksstat

flor till Riksdagens Skrifvelse 1895, N:o 100.

RIKSSTAT

FÖR

ÅR 1896.

Bill. till. liiksd. Rrot. 18.95. 10 Sami. 1 Afd. ''2 Band.

2

Riksstat

Tillgångar och inkomster.

Öfverskott å statsregleringarna från föregående år ...''.......

Statsverkets inkomster: Bil. litt A.

Ordinarie inkomster............................''....!...........

Bevillningar ..........................................................

Af riksbankens vinst för år 1894 ................................

19.070.000

78.450.000

Kronor.

674,000

97,520,000

2,340,000

Summa 100,534,000

Stockholm

På Första Kammarens vägnar.-Pehr Ehrenheim,

n. v. Talman.

för år 1896

Utgifter.

Att utgå från Statskontoret:

Första hufvudtiteln....................................................

Andra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.