Följdändringar till ny förvaltningslag

Proposition 2017/18:235

Följdändringar till ny förvaltningslag

Regeringens proposition 2017/18:235

Följdändringar till ny förvaltningslag

Prop.

2017/18:235

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår följdändringar i ett antal lagar med anledning av den nya förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018. Vidare föreslås vissa ändringar i några lagar på upphandlingsområdet som bedöms nödvändiga med anledning av den nya förvaltningslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:235 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ...............................................................

11

2

Lagtext

............................................................................................

14

2.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-16 Bordlagd: 2018-04-17 Hänvisad: 2018-04-18 Motionstid slutar: 2018-05-02
Förslagspunkter (87)