Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå

Proposition 2017/18:276

Regeringens proposition 2017/18:276

Föräldrapenning för fler familjekonstellationer

Prop.

och reserverad grundnivå

2017/18:276

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 juni 2018

Ylva Johansson

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att dagar med föräldrapenning på grundnivå ska ingå i den tid för vilken en förälder inte kan lämna över sin rätt till föräldrapenning (den s.k. reserverade tiden). Vidare föreslås att en förälders sambo ska likställas med en förälder vid tillämpningen av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller inte har eller har haft barn tillsammans. Förslaget om att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-06-27 Bordlagd: 2018-06-28 Hänvisad: 2018-08-09 Motionstid slutar: 2018-10-10
Förslagspunkter (2)