Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen

Proposition 2012/13:39

Regeringens proposition 2012/13:39

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning Prop.

inom ekonomiska och monetära unionen

2012/13:39

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 november 2012

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen.

Fördraget innehåller bestämmelser som syftar till att stärka de offentliga finanserna och samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet.

Fördraget innebär inte några rättsliga förpliktelser för de medlemsstater i Europeiska unionen som, i likhet med Sverige, inte har euron som valuta och inte förklarar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-11-22 Bordläggning: 2012-11-22 Hänvisning: 2012-11-23 Motionstid slutar: 2012-12-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.