Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Proposition 2015/16:193

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Regeringens proposition 2015/16:193

Företagens rapportering om hållbarhet

Prop.

och mångfaldspolicy

2015/16:193

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 2016

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korrup- tion. Rapporten ska beskriva bl.a. företagets policy i hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet. Företagets revisor ska kontrollera om en hållbarhetsrapport har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-06-21 Bordlagd: 2016-06-21 Hänvisad: 2016-06-22 Motionstid slutar: 2016-09-21
Förslagspunkter (9)