Förfarandet när ett beslag har hävts

Proposition 2008/09:227

2008/09:227

administrationen

ska

m.m.

lydelse.

denna

denna

statens

försäljningen.

förvaltningsdomstol.

ska

lagstiftning.

lämnas

den.förvarar

tillämpningen.

föreslagna

ska

ägaren.

egendomen.

underrättelse

egendomen.

kungörelsen.

2010.

ikraftträdandet.

övergångsbestämmelser.

rättsväsendet.

ärendet.

paragrafen)

delges.

m.m.

egendom

rättegångsbalken.

avsnitt

ska

förvarar

rättegångsbalken.

avsnitt

2007.

omedelbart

följande

denne.

förstöras.

statens

Trafikförsäkringsföreningen.

tillämpas.

föremålet.

Bilaga

lydelse.statens

till

Södersten.

har

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-30 Bordläggning: 2009-08-13 Hänvisning: 2009-08-20 Motionstid slutar: 2009-09-30
Förslagspunkter (1)