Förhandsgodkända insamlingssystem för förpackningar och papper

Proposition 2007/08:129

Regeringens proposition 2007/08:129

Förhandsgodkända insamlingssystem för

Prop.

förpackningar och papper

2007/08:129

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 mars 2008

Maud Olofsson

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att producenter av förpackningar och producenter av vissa slags papper, bl.a. tidningspapper, ska se till att förpackningarna eller papperet omfattas av insamlingssystem för återanvändning eller återvinning och om krav på tillstånd för att yrkesmässigt driva sådana insamlingssystem.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2008.

1

Prop.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-04-01 Bordläggning: 2008-04-02 Hänvisning: 2008-04-03 Motionstid slutar: 2008-04-17
Förslagspunkter (1)