Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen

Proposition 2012/13:28

Regeringens proposition 2012/13:28

Förlängning av övergångsperiod för krav på

Prop.

kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen

2012/13:28

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 oktober 2012

Fredrik Reinfeldt

Stefan Attefall

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en förlängning av övergångsperioden för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det föreslås även att det ska göras en rättelse av en felaktig hänvisning i samma lag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

1

Prop. 2012/13:28

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-25 Bordläggning: 2012-10-26 Hänvisning: 2012-11-05 Motionstid slutar: 2012-11-12
Förslagspunkter (1)