Försäljning av aktier i Stadshypotek AB

Proposition 1996/97:40

Regeringens proposition

Försäljning av aktier i Stadshypotek AB

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 oktober 1996

Göran Persson

Thomas Östros

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen har i prop. 1995/96:207 aviserat att ett förslag kommer att läggas

fram till riksdagen om försäljning av aktieinnehav i Stadshypotek AB. I denna

proposition föreslås att Konungariket Sveriges stadshypotekskassa skall föra

över de aktier kassan innehar i Stadshypotek AB till staten. Aktierna skall

därefter bjudas ut till försäljning.

Bestämmelserna om ombudsstämma och regionala låntagarstämmor i lagen

(1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-10-08 Bordläggning: 1996-10-08 Hänvisning: 1996-10-09 Motionstid slutar: 1996-10-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)