Forskarutbildning med profilering och kvalitet

Proposition 2008/09:134

2008/09:134

examina,

(1992:1434)

följande

tillstånd,

för

tillstånd.

Försvarshögskolan.

utfärdas.

bestämmelser.

(1992:1434)

(1992:1434)

vetenskapsområde.

forskarutbildning.

effektivitetsfrämjande

examina.

kvalitet.

240

forskarnivå

bedömning.ledamöter.

fakultetsnämnden.

utvecklingsarbete.

konstnärlig

organisation.

forskarnivå

förutsättningar.

kvalitetskraven.

forskarnivå

högskolelandskapet.

antal

vägas

områden.

bedömningar.

förordningsbestämmelser.m.m.

långsiktigt

prövningen.

nivåer.

samarbeten

Resursutredningen

omprövas.

kvalitetssäkring.äldre

utfärdas

förslag.

examenstillstånd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-13 Bordläggning: 2009-03-13 Hänvisning: 2009-03-17 Motionstid slutar: 2009-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)