Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart Energisystem

Proposition 2012/13:21

Regeringens proposition 2012/13:21

Forskning och innovation för ett långsiktigt

Prop.

hållbart energisystem

2012/13:21

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 oktober 2012

Fredrik Reinfeldt

Anna-Karin
Hatt

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Stöd till forskning och innovation på energiområdet är en central och integrerad del av energipolitiken. Verksamheten har starka synergier med styrmedel inom energipolitiken och är av stor betydelse för möjligheterna att nå beslutade klimat- och energimål.

I denna proposition anger regeringen riktlinjer för de fortsatta insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet. Vidare föreslås övergripande mål för insatserna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-19 Bordläggning: 2012-10-19 Hänvisning: 2012-10-23 Motionstid slutar: 2012-11-07
Förslagspunkter (2)