Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m.

Proposition 1993/94:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1993/94:150

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten    Prop.

för
budgetåret 1994/95, m.m.               1993/94:150

(kompletteringsproposition)

Enligt
bestämmelsema i 3 kap. 2 § riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt
förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95.

Stockholm
den 21 april 1994

Cari Bikit

Anne Wibble (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det
förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 som lades fram i årets
budgetproposition kompletteras med hänsyn till senare inträfde
förändringar rörande såväl inkomst- som utgiftssidan av budgetdi. I samband
därmed redovisas en fömyad beräkning av budgetutllet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-25 Bordläggning: 1994-04-25 Hänvisning: 1994-04-26 Motionstid slutar: 1994-05-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (169)
Följdmotioner (70)
Behandlas i betänkande (12)