med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94

Proposition 1992/93:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:100

med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har togits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 17 december 1992 för de åtgärder och de ändamål som
framgår av föredragandenas hemställan.


regeringens vägnar Carl Bildt

Anne
Wibble

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det
i 1993 års budgetproposition framlagcfe förslaget till stetsbudget för
budgetåret 1993/94 visar en omslutning av 520 698 iniljoner kronor. Dette innebär
en minskning i förhåUande till vad som nu beräknas för innevarande budgetår med
58 818 miljoner kronor. Budgetförslaget utvisar ett underskott på 162 346
miljoner kronor. Budgetsaldot i stotsbudgeten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-01-11 Bordläggning: 1993-01-11 Hänvisning: 1993-01-20 Motionstid slutar: 1993-01-26
Förslagspunkter (1602)