Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95

Proposition 1993/94:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1993/94:100

Förslag till statsbudget för budgetåret

Pj.op,

1994/95

1993/94:100

Enligt
9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till
statsbudget för budgetåret 1994/95 cKh föreslår att riksdagen beräknar inkomster
och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifika­tioner som
fogats till förslaget.

Stockholm
den 22 december 1993

Carl
Bildt

Anne
Wibble (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslaget
till statsbudget för budgetåret 1994/95 visar en omslutning av 532 129 miljoner
kronor. Detta imiebär em minskning i förhållande till regleringsbreven för
innevarande budgetår med 17 533 miljoner kronor. Budgetförslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-01-10 Bordläggning: 1994-01-10 Hänvisning: 1994-01-20 Motionstid slutar: 1994-01-25
Förslagspunkter (1559)