Försöksverksamhet med intensivövervakning Prop. med elektronisk kontroll

Proposition 1993/94:184

Prop.

1993/94:184

Regeringens proposition

1993/94:184

Försöksverksamhet med intensivövervakningProp.

med elektronisk kontroll 1993/94:184

_____________________________________________________________________

___________

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 1994

Carl Bildt

Gun Hellsvik

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utgångspunkten för de överväganden och förslag som redovisas i

propositionen är

att det är angeläget att finna alternativ till fängelse och att den

elektroniska

övervakningsteknik som numera finns är av stort intresse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-16 Bordläggning: 1994-03-16 Hänvisning: 1994-03-17 Motionstid slutar: 1994-03-31