Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen

Proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185

Förstärkning och förenkling – ändringar i

Prop.

anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen

2005/06:185

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 mars 2006

Mona Sahlin

Hans Karlsson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd och föräldraledighetslagen (1995:584).

Anställningsskyddslagen

I den del som avser anställningsskyddslagen föreslås att avtal om tids-

begränsad anställning skall få träffas för fri visstidsanställning. Avtal om

tidsbegränsad anställning får därutöver, på samma sätt som i dag, träffas

för vikariat och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Även avtal om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-22 Bordläggning: 2006-03-22 Hänvisning: 2006-03-23 Motionstid slutar: 2006-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)