Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet

Proposition 2013/14:51

Regeringens proposition 2013/14:51

Förstärkt skydd mot främmande makts

Prop.

underrättelseverksamhet

2013/14:51

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 november 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till skärpningar i den reglering som bl.a. rör skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet.

Det föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken, olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Brottet tar sikte på otillåten underrättelseverksamhet vars syfte är att komma över uppgifter om förhållanden som det kan skada Sveriges säkerhet att en främmande makt känner till. För straffansvar ska krävas att verksamheten bedrivs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-11-25 Bordläggning: 2013-11-27 Hänvisning: 2013-11-28 Motionstid slutar: 2013-12-12
Förslagspunkter (6)