Förstärkta samarbetssamtal

Proposition 2012/13:189

Regeringens proposition 2012/13:189

Förstärkta samarbetssamtal

Prop.

2012/13:189

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 september 2013

Fredrik Reinfeldt

Maria Larsson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att kommuner ska vara skyldiga att bereda föräldrar möjlighet att i samarbetssamtal ta upp frågor som gäller barnets försörjning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

1

Prop. 2012/13:189 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

4

2

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)................

5

3

Ärendet och dess beredning ..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-09-10 Bordläggning: 2013-09-12 Hänvisning: 2013-09-17 Motionstid slutar: 2013-10-02
Förslagspunkter (1)