Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Proposition 2008/09:69

2008/09:69

   
   

evakueringsbehov.

styrka.

     
     
     
       
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
   
     
   

och

oavsiktliga

opiumodlingar.

       
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2001/02.

Afghanistan

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     

rättsväsendet.

polissektorn.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Afghanistan

Unicef)

koordinering.

återuppbyggnad.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   

armén

civil

stabila.

säkerhetsstyrkan

säkerhetsråd.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

långsiktigt

andra

500

förbandsinsatser.

truppinsatser

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(Nordatlantiska

20

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

november

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-11-14 Bordläggning: 2008-11-14 Hänvisning: 2008-11-17 Motionstid slutar: 2008-12-03
Förslagspunkter (1)