Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Proposition 2017/18:31

Regeringens proposition 2017/18:31

Fortsatt svenskt deltagande i den militära

Prop.

utbildningsinsatsen i Irak

2017/18:31

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 oktober 2017

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 70 personer till förfogande på plats i Irak till och med den 31 december 2018 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot Isil/Daesh i Irak. Om situationen så kräver ska det finnas möjlighet att utöver själva styrkebidraget tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-10-26 Bordlagd: 2017-10-26 Hänvisad: 2017-10-27 Motionstid slutar: 2017-11-10
Förslagspunkter (1)