Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Proposition 2018/19:6

Regeringens proposition 2018/19:6

Fortsatt svenskt deltagande i den militära

Prop.

utbildningsinsatsen i Irak

2018/19:6

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2018

Margot Wallström

Ann Linde (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 70 personer till förfogande på plats i Irak till och med den 31 december 2019 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot Daesh. Om situationen så kräver ska det finnas möjlighet att utöver själva styrkebidraget tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka om högst 150 personer.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-10-23 Bordlagd: 2018-10-24 Hänvisad: 2018-11-06 Motionstid slutar: 2018-11-08
Förslagspunkter (1)