Förvaltningen av Svenska kyrkans finansförmögenhet

Proposition 1993/94:73

Regeringens proposition

1993/94:73

Förvaltningen av Svenska kyrkans

finansförmögenhet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Inger Davidson

(Civildepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar av kyrkolagen (1992:300) och lagen

(1992:301)

om införande av kyrkolagen (1992:300).

Förslaget till ändringar av kyrkolagen syftar till att förbättra

avkastningen

av och öka värdebeständigheten hos den egendom av stiftelsekaraktär

som Svenska

kyrkan fått genom donationer m.m. för att garantera prästernas

uppehälle och

kyrkans bestånd (Svenska kyrkans finansförmögenhet).

Ändringarna innebär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-13 Bordläggning: 1993-10-13 Hänvisning: 1993-10-14 Motionstid slutar: 1993-10-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)