Förvaltningsmyndigheternas ledning

Proposition 1993/94:185

Prop.

1993/94:185

Regeringens proposition

1993/94:185

Förvaltningsmyndigheternas ledning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Anne Wibble

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas förslag och bedömningar som rör ledningsformen för de

centrala förvaltningsmyndigheterna m.m.

Mot bakgrund av att de allmänna villkoren för myndigheterna har ändrats

betydligt sedan riksdagens s.k. verksledningsbeslut år 1987 föreslås att

regeringen som ledningsform för centrala förvaltningsmyndigheter i första hand

bör välja formen enrådighetsverk, där myndighetschefen ensam har ansvaret för

verksamheten inför regeringen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-31 Bordläggning: 1994-03-31 Hänvisning: 1994-04-11 Motionstid slutar: 1994-04-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)