Fotografirättens integration i upphovsrättslagen

Proposition 1993/94:109

Regeringens proposition

1993/94:109

Fotografirättens integration i

upphovsrättslagen

__________________________________________

Regeringen överlämnar denna proposition

till riksdagen.

Stockholm den 2 december 1993

Bengt Westerberg

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås i huvudsak

följande. Rätten till fotografier skall

regleras i lagen (1960:729)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-12-07 Bordläggning: 1993-12-07 Hänvisning: 1993-12-08 Motionstid slutar: 1994-01-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.