Frågor om offentlig upphandling

Proposition 1993/94:227

Prop.

1993/94:227

Regeringens proposition

1993/94:227

Frågor om offentlig upphandling

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Anne Wibble

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bestämmelser för upphandling av tjänster införs

även vid upphandling inom vatten-, energi-, transport- och tele-

kommunikationsområdena. Dessutom föreslås att Nämnden för offentlig upphandling

ges rätt att inhämta alla nödvändiga upplysningar från upphandlande enheter.

Därutöver föreslås en del justeringar i lagen (1992:1528) om offentlig

upphandling med anledning av ändrade upphandlingsdirektiv.

1

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-31 Bordläggning: 1994-03-31 Hänvisning: 1994-04-11 Motionstid slutar: 1994-04-19