Frågor om offentlig upphandling

Proposition 1993/94:78

Regeringens proposition

1993/94:78

Frågor om offentlig upphandling

Regeringen överlämnar denna proposition

till riksdagen.

Stockholm den 21 oktober 1993

Carl Bildt

Anne Wibble

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen

(1992:1528) om offentlig upphandling

kompletteras med regler om upphandling

under de tröskelvärden som anges i lagen.

Därigenom kommer all offentlig

upphandling att regleras i ett regelverk.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut...... 3

2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-29 Bordläggning: 1993-10-29 Hänvisning: 1993-11-08 Motionstid slutar: 1993-11-18
Förslagspunkter (2)