Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande

Proposition 2008/09:154

2008/09:154

2008/09:154

studentinflytande.

(1992:1434)

följande

14

skolan.

högskolan.

kårens

8

beslutande

medlemmar.

och

utses,

sammanslutningen

beviljas,

löses.

medlemmar.

studiesocial

studiesocial

(1979:1152)

stycket

och

för,

(1999:1229)

lämna

(U2008/1041/UH)

studentinflytande.

studentsammanslutningarna

helårsverken.

verksamhet.

har.

ekonomi.

30

finansiera

obligatoriska

medlemsavgifter.

medlemsavgifter.

stiftelsen

boenden.

kronor

sekretess.

beredningen.

studentsammanslutningarna

användning.

affär.

högskolan.

inkomster

öppenheten.

föreningens

inkomstskattelagen)

verksamheten.

studentsammanslutningar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-17 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)